Managementul uscãrii

Sigur. Exact. Ergonomic.

Constructie modularã hardware si software pentru utilizarea la orice proces de uscare, având un timp de programare foarte scurt, sunt caracteristicile cele mai importante ale programului de uscare în limba românã MB 8000 de la MÜHLBÖCK.

Comanda se poate face prin intermediul unui panou de comandã industrial sau un PC cu Windows 7.

MB 8000 Basic:

- Operare de la distantã prin modem
- Vizualizare centralizatã a pânã la 40 de camere de uscare
- Asistentul de uscare vã economiseste timp si vã dã sfaturi pentru un proces de uscare reusit
- Indicatii în cazul setãrilor critice
- Documentatie vastã cu protocol configurabil, inclusiv date despre fiecare sarjã
- Unelte practice pentru o evaluare usoarã a proceselor de uscare

MB 8000 PC (Windows 7):

- Operare de la distantã prin modem
- Vizualizare centralizatã a pânã la 40 de camere de uscare
- Asistentul de uscare vã economiseste timp si vã dã sfaturi pentru un proces de uscare reusit
- Indicatii în cazul setãrilor critice
- Documentatie vastã cu protocol configurabil, inclusiv date despre fiecare sarjã
- Unelte practice pentru o evaluare usoarã a proceselor de uscare

MB IntelliPilot:

Un sistem care calculeazã complet automat în functie de caracteristicile climei, umiditatea medie a întregii sarje. Nu se mai folosesc sonde de mãsurare pentru determinarea umiditãtii lemnului. Avantajul este, cã în loc de 10 repere de cherestea de referintã, umiditatea sarjei este determinatã pe baza comportamentului cherestelei din întreaga camerã. Acest lucru permite recunoasterea mult mai exactã a umiditãtii medii din sarjã. Astfel uscãrile sunt încheiate la o umiditate mult mai exactã si dumneavoastrã aveti mai putine pierderi.

MB IntelliVent:

Consumurile energetice necesare circulatiei aerului, reprezintã cea mai mare pondere din costurile de operare a unei camere de uscare. IntelliVent foloseste convertizoare de frecventã adaptive în functie de materialul lemnos uscat, astfel veti avea economie maximã de curent fãrã prelungirea timpului de uscare.

În contrast cu alte sisteme conventionale de circulare al aerului, care regleazã turatia ventilatoarelor dupã un grafic fix, IntelliVent verificã permanent conditiile de uscare din instalatie si regleazã turatia ventilatoarelor în fiecare moment în functie de conditiile si necesitãtile curente. Se iau în considerare automat, permanent, proprietãtile specifice ale cherestelei din sarjã si conditiile de uscare. Astfel, turatia va fi întotdeauna la o valoare care este necesarã pentru o derulare optimã a uscãrii.

Rezultatele vorbesc de la sine

În timp ce o comandã conventionalã a unei instalatii de uscare cu reglare fixã a turatiei ventilatoarelor, obtine o economie de energie prin prelungirea timpului de uscare, sistemul MÜHLBÖCK IntelliVent poate obtine în aceleasi conditii economii mult mai mari fãrã a avea pierderi ale timpului de uscare.

În functie de specia lemnoasã si dimensiuni se economisesc cu IntelliVent între 20% si 60% de energie electricã fãrã pierderi de calitate si timp de uscare. Ca dovadã stau mai multe sute de instalatii dotate cu acest sistem.

MB IntelliCool:

Asigurarea culorii deschise si uniforme la lemnul de fag si stejar si pe perioada verii.

MB Dual:

Este o unealtã eficientã pentru a modela si mai flexibil procesul de uscare. Aceastã functie este folositã cel mai des pentru o conditionare intermediarã între fazele uscãrii si are ca efect mai ales la umiditãti finale mari, o reducere a pulverizãrii la sfârsitul procesului de uscare.

MB IntelliPeak - E:

Este un modul produs de Muhlbock, care reduce vârfurile de tensiune ale firmei prin variatia sarcinii de bazã. Fãrã a influenta calitatea si timpul de uscare, se reduc vârfurile de tensiune si implicit costurile de electricitate. O investitie, a cãrei beneficii se pot calcula usor.

MB Intellipeak - T:

Suprasarcinile agentului termic sunt un rãu cunoscut care se datoreazã reglajelor incorecte între camera de uscare si furnizorul de agent termic. Lipsa agentului termic pe o anumitã perioadã nu este doar neplãcutã ci poate fi si foarte costisitoare. La ramificatii, distribuirea corectã a cantitãtilor existente de agent termic este cu atât mai importantã. Acest lucru se realizeazã greoi în cazul exploatãrii concomitente a mai multor camere. Noroc cã existã IntelliPeak, managerul de energie al programului MB 8000.

Acesta recunoaste rapid si sigur lipsa de agent termic si îl distribuie în functie de prioritãti. Cel mai important aspect este pãstrarea temperaturii de uscare, pentru a pierde cât mai putin timp posibil.

MB Armonie:

Solutia noastrã pentru a nu umidifica sarja intensiv la începutul procesului de uscare.

Cererile de calitate cãtre producãtorii de cherestea cresc continuu. O calitate optimã a produsului presupune în primul rând o umiditate finalã uniformã. Printr-un proiect amplu de cercetare, am putut localiza factorii cei mai importanti care influenteazã procesul de umidificare finalã. Cel mai important factor este umidificarea puternicã la începutul procesului de uscare, necesarã datoritã conditiilor de crestere, directiei în care a fost tãiatã cheresteaua, depozitãrii si presortãrii. La lemnul de rãsinoase sunt obisnuite valori ale continutului de apã între 30 % si 200 %.

Noul sistem Armonie în curs de patentare de la MÜHLBÖCK, este rãspunsul pentru aceastã problemã. Armonie recunoaste deja în faza de încãlzire a lemnului diferentele din fiecare zonã. Segmentul cu cea mai mare umiditate medie va fi uscat cel mai repede. Uscarea celorlaltor zone va fi automat astfel reglatã prin modificãri ale climei, încât toate zonele vor avea aceeasi umiditate medie în faza de saturatie a fibrei. Uscarea de la faza de saturatie a fibrei pânã la umiditatea finalã doritã, se obtine cu mult mai putine umidificãri ale sarjei de uscare.