Ce vã oferim:

Instalatii de uscare clasice

Construite cu capacitãti între 5 si 300 m3 . La bazã este constructia stabilã completã din aluminiu cu pereti interiori grosi. Izolatia este alcãtuitã din vatã mineralã impregnatã cu rãsinã, rezistentã la compresiune, care are în partea exterioarã tablã de aluminiu cu profil trapezoidal, cu aerisire în partea din spate.

Constructia în mai multe straturi a peretilor echilibreazã dilatãrile datorate diferentelor de temperaturã din interior si exterior si izoleazã peretele pentru un timp îndelungat.

Instalatii de uscare specializate din gama 603 si 606

Am analizat caracteristicile specifice ale lemnului si am obtinut rezultate complet noi. Cu acest know-how, combinat cu cerintele dumneavoastrã, am conceput o nouã generatie de camere de uscare, cu tehnologie de uscare brevetatã.

Mühlböck tip 603: instalatii de uscare speciale pentru uscarea lemnului de rãsinoase. Printr-o nouã tehnologie de uscare, am redus drastic timpul de uscare cu pânã la 50% fatã de sistemele clasice de uscare.

Mühlböck tip 606: instalatii de uscare speciale pentru uscarea lemnului de foioase. Beneficiind de sisteme de recuperare a cãldurii, cu aceste instalatii realizati economii importante de energie electricã si termicã.

Instalatie de tip 603

Instalatii de aburire

Când e vorba de lemn de foioase, obtinerea unei coloratii exacte si uniforme depinde de foarte multi factori. Noile camere de aburire, care dispun de un sistem de reglare al aburului, încorporeazã cele mai noi tehnologii din domeniu si reprezintã un punct de cotiturã în ingineria aburului

Instalatie de aburire

Instalatii de uscare în vid

Uscarea în vid are douã avantaje majore. În primul rând apa ajunge aproape de punctul de fierbere la 40°C si oferã astfel o uscare rapidã si blândã într-o atmosferã de abur supraîncãlzit. Pe de altã parte, prin eliminarea oxigenului, se exclude riscul unor coloratii care scad valoarea cherestelei.

Instalatia de uscare în vid de la Mühlböck, patentatã de mai multe ori, se remarcã prin costuri de operare mici, folosire usoarã si flexibilitate optimã, la o calitate înaltã a uscãrii. Dacã puneti accent pe rapiditate si tehnicã robustã, atunci noi suntem partenerul Dumneavoastrã.

Instalatie de uscare în vid

Instalatii pentru uscarea si tratamentul fitosanitar al paletilor

Aceste instalatii au aceeasi constructie ca si cele de uscare, dar suplimentar sunt dotate pentru tratamentul fitosanitar ISPM 15 (IPPC) cu douã pânã la 14 sonde de mãsurare a temperaturii lemnului.

Instalatie pentru uscarea paletilor

Dotãri pentru instalatii de uscare existente

Dacã aveti o camerã de uscare si doriti sã beneficiati de cea mai nouã tehnologie de la Mühlböck, acest lucru este posibil. Putem oferi o astfel de dotare pentru o incintã de zidãrie sau folosind constructia unei instalatii de uscare vechi.

Aparate de mãsurat umiditatea produse de firmele Gann si Merlin

Firma Gann produce aparate de mãsurat umiditatea de mare precizie, care stabilesc umiditatea lemnului prin intermediul unor sonde de contact. Aparatele Merlin mãsoarã umiditatea lemnului fãrã contact. Vã rugãm sã ne contactati ca sã vã putem trimite o ofertã de pret.
Pentru detalii suplimentare despre produsele Gann, accesati www.gann.de.